KTO JEST ADMINISTARTOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?  

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Mateusz Wilczyński, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą 3Druk Mateusz Wilczyński, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5882467693, REGON 388675846, ul. Polna 10/6, 84-230 Rumia 

Z KIM NALEŻY SIĘ SKONTAKTOWAĆ ABY ZAPYTAĆ O PRZETWARZANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?  

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych możesz kierować poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail: kontakt@3druk.eu lub listownie na adres Administratora danych.  

CZY KONIECZNE JEST PODAWANIE NAM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH ?  

Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy, tj. w celu założenia konta w sklepie i dokonania zakupu. W celu zawarcia umowy dostępu do konta potrzebujemy Państwa adresu e-mail natomiast w celu realizacji zamówienia i dostarczenia zamówionego towaru potrzebujemy Państwa imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu. Jeśli nie podacie nam wyżej wskazanych danych nie będziemy mogli zawrzeć z Państwem umowy. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

JAK WESZLIŚMY W POSIADANIE PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?  

Państwa dane osobowe zostały nam udostępnione bezpośrednio przez Państwa w procesie zakładania konta w sklepie internetowym 3druk.eu. Dodatkowo Państwa dane otrzymaliśmy od Operatora płatności który umożliwił Państwu dokonanie płatności za zakupiony w naszym sklepie towar. Jeśli logujecie się Państwo do naszego sklepu za pomocą zewnętrznych serwisów takich jak Facebook czy Google, tj. korzystacie z zewnętrznej usługi uwierzytelniającej stosowanej przez te podmioty, przekazują nam one następujące Państwa dane: adres e-mail, imię i nazwisko.   

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?  

Jak już wspomnieliśmy wyżej jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Państwa danych osobowych w celu realizacji zawartej między nami umowy lub do wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla następujących celów:

1. Umożliwiania Państwu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w tym pełnego korzystania ze sklepu;

2. Umożliwienia Państwu zarejestrowania i zarządzania kontem w sklepie oraz umożliwienia Państwa wglądu w historię zamówień;

3. Umożliwiania dokonania zakupów w ramach sklepu;

4. Umożliwienia dokonania płatności za zakupy u nas;

5. Rozpatrywania Państwa reklamacji i skarg dotyczących usług świadczonych w sklepie;

6. Kontaktowania się z Państwem w szczególności w celu związanym z realizacją zamówień;

7. Rozwiązania umowy w tym zamknięciu konta;

Na postawie prawnie uzasadnionego interesu możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celach:

1. Organizacji konkursów w których możecie wziąć udział;

2. Prowadzenia działań marketingowych własnych usług;

3. Windykacji należności;

4. Prowadzenia postępowań arbitrażowych, mediacyjnych i sądowych;

5. Kontaktowania się z Państwem celach związanych z działaniami marketingowymi;

6. Przechowywania danych dla celów archiwalnych oraz zapewnienia rozliczeń;

7. Zapewnienie obsługi usług płatniczych.

Mogą Państwo wycofać swoją zgodę w każdej chwili wysyłając informację na adres e-mail: kontakt@3druk.eu lub listownie na adres administratora danych.  

CZY UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?  

Możemy udostępnić Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jeśli jest to niezbędne do realizacji zamówienia (wykonania płatności, dostarczenia towaru). Państwa dane osobowe możemy udostępnić jeżeli wymagają tego od nas przepisy prawa.  

PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?  

Dane osobowe, których przetwarzania dokonujemy w oparciu o przepisy podatkowe i rachunkowe zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku w którym minął okres płatności podatku. Maksymalnie Państwa dane osobowe możemy przetwarzać przez 10 lat, ma to bezpośredni związek z dochodzeniem roszczeń w związku z wykonaniem umowy. W celach marketingowych możemy przetwarzać Państwa dane do czasu rozwiązania wiążącej nas umowy lub do momentu w którym wniesiecie Państwo sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania.  

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU WZGLĘDEM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?  

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Państwu uprawnienia nadane z mocy prawa: prawo dostępu do danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, sprostowania danych osobowych, prawo do ich przenoszenia jak również prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji – profilowaniu. Przysługuje Państwu, w zakresie przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

Sklep stacjonarny:
Chylońska 42A / pawilon 2
Gdynia


Godziny otwarcia:
Pon.-pt. 10-17
© 2024 3DRUK.eu
Made with ❤ by fisite.pl
envelopephone-handsetcrossmenuchevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram